EDUATOM

EDUATOM

EDUATOM PROJEKTAS TAIKO KURIAMĄ ATOMINĮ MARŠRUTĄ FORMALIAJAM UGDYMUI

VDU Socialinių mokslų, Informatikos fakultetų ir Švietimo akademijos mokslinink(i)ų komanda, bendradarbiaudama su Vilniaus švietimo pažangos centro ekspertėmis ir Lietuvos geografų draugija, parengė 40 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo programą socialinių mokslų (geografijos, istorijos, ekonomikos) mokytojams.

Šių metų kovo-balandžio mėnesį 130 pedagogų iš visos  Lietuvos dalyvavo 5 seminaruose. Mokytojai mokėsi taikyti pedagoginiame procese tyrinėjimais grįstą mokymąsi (inquiry-based learning), kraštovaizdžio tyrimo metodiką „Laikas keičia žemę“, geo-erdvines technologijas  (GIS) ir naratyvines strategijas (Žemėlapio pasakojimas („ArcGIS StoryMaps“), skaitmeninis pasakojimas (digital storytelling)), bendradarbiavimo ir mokymosi įrankius („Padlet“).

Kaip teigia EDUATOM projekto tyrėja, geografijos mokytoja-ekspertė, Geografų draugijos prezidentė ir Vilniaus švietimo pažangos centro vadovė Genovaitė Kynė, parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa atspindi naujausius ugdymo turinio siekius ugdyti  bendruosius episteminius ir dalyko gebėjimus, jungiant tyrinėjimą, kūrybiškumą, laiko ir erdvės pažinimą.

Apie skaitmeninį pasakojimą mokytojams dėsčiusi EDUATOM projekto vadovė prof. dr. Natalija Mažeikienė pažymėjo, jog tyrimo, pasakojimo, technologijų ir kūrybinių produktų kūrimo jungimas atitinka dabartinį kūrybinį posūkį pažinime, todėl svarbu šias skirtingas strategijas  įtraukti į ugdymo turinį ir ieškoti sąsajų su aplinkomis už mokyklos ribų.

Mokytojams buvo pristatytas EDUATOM projekto komandos parengtas atominio turizmo Visagine virtualaus maršruto prototipas, pateiktos rekomendacijos, kaip ugdyti energetinį raštingumą,  integruoti atominį bei industrinį paveldą į ugdymo turinį.

Mokymų pabaigoje balandžio 29 d. mokytojai pristatė visų šių metodikų išbandymo su mokiniais rezultatus. Keli šimtai mokinių sukūrė GIS žemėlapius ir pasakojimus apie savo kraštą, energetiką (įvairių tipų elektrinės), GIS žemėlapio pasakojimus apie pasaulio atominę energetiką, Černobylį, Ignalinos AE, Astravo AE, turistinius maršrutus, multimedijų produktus (flip knygos, komiksai, t.t.).

Kartu su pedagogų mokymais EDUATOM mokslininkai atlieka didelės apimties tyrimą (focus grupės, mokytojų ir mokinių apklausos, kūrybinių produktų analizė). Rudenį projekto EDUATOM komanda planuoja vykdyti mokymus su Lietuvos STEM mokytojais.