EDUATOM

EDUATOM

rezultatai

Mokslo publikacijos

Teminė sekcija “Dismantling Ignalina Nuclear Power Plant: communities and imaginaries” žurnale ‘Baltic Studies’
Monografijos

Tyrėjų atliekami moksliniai tyrimai

Konferencijos

Moodle kursas

Atviros prieigos kursas yra skirtas mokytojams, edukatoriams muziejuose ir kitose neformalaus mokymosi aplinkose.

Mokymuose dalyvavo 130 socialinių mokslų mokytojų 2021 m. pavasarį ir daugiau nei 400 įvairių dalykų mokytojai 2021 m. rudenį.

Moodle kurso  modulių temos – kaip organizuoti mokymą(si) už mokyklos ribų, taikant inovatyvias metodikas  – tyrinėjimais grįstas mokymasis (inquiry-based learning), naratyvinė geografija, GIS, skaitmeninis pasakojimas, kraštovaizdžio tyrimas, vieta grįstas  ugdymas (place-based learning),  universalaus mokymosi dizainas (UDL), kt. Kurso prisijungimas: https://openstudies.vdu.lt/study/course/view.php?id=183