EDUATOM

EDUATOM

PRAKTINIŲ MOKYMŲ CIKLE EDUKOLOGAI IR MUZIEJŲ EDUKATORIAI PRISTATYS MOKYMOSI UŽ MOKYKLOS RIBŲ GALIMYBES

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai vykdo projektą „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos“. (EDUATOM) (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232. Tad Lietuvos mokytojus kviečia į praktinių mokymų ciklą „Mokymasis už mokyklos ribų: tikslai, patirtys ir grįžtamasis ryšys“ (40 valandų).

Mokymų metu dalyviai susipažins su mokymosi už mokyklos ribų koncepcija, edukacine muziejų  aplinka bei praktiškai išbandys pasirinktus inovatyvius mokymosi metodus ir strategijas  (personalizuoto ugdymo elementai, patirtinis mokymasis, UDL metodai, tyrinėjimais grįstas mokymasis, skaitmeninės istorijos pasakojimas ir pan.).  Metodų išbandymo ir mokymų plano/scenarijaus kūrimo metu mokymų dalyviai gaus praktiškų patarimų iš muziejų edukatorių ir dėstytojų, dalinsis savo patirtimi, aptars iškilusius klausimus. Mokymų praktinės užduotys yra susijusios su muziejų edukacinės aplinkos ir EDUATOM projekto kuriamo atominio turizmo maršruto pritaikymu mokymui(si).

Dalyviai – įvairių sričių pedagogai, planuojantys mokymąsi už klasės/mokyklos ribų ir ieškantys atsakymo į klausimą  „Kaip vyksta mokymas(is)  skirtingose erdvėse?”.

Mokymų paskirtis – pristatyti mokymosi už mokyklos ribų galimybes, akcentuojant žinių konstravimą, patirtinį mokymąsi, vietos ar erdvės aktualumą bei kontekstinio ugdymo modelius. Šių mokymų metu bus kalbama apie ugdymo turinio planavimą orientuojantis į veiklas už mokyklos ribų, siekiamų tikslų ir gautų rezultatų integralumą, inovatyvių metodų taikymą, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo gebėjimų (į)vertinimą, smalsumo ir reflektavimo gebėjimų skatinimą.

Vyks šeši susitikimai:

Pirmas susitikimas – 2021 m. lapkričio 17 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

  • Mokymasis už mokyklos ribų: mokinių asmeninis augimas, integruotas požiūris, didaktiniai sprendimai ir alternatyvios mokymosi formos. Ilona Tandzegolskienė
  • Lietuvos nacionalinis muziejus: Edukacinių galimybių pristatymas. Edukacinių projektų vadovė Ieva Luckutė

Antras susitikimas – 2021 m. gruodžio 01 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

  • Mokymosi virtualybėje iššūkiai mokyklai. Judita Kasperiūnienė
  • MO muziejus: Edukacinių galimybių pristatymas. Edukacijų vadovė ir savanorių koordinatorė Jurgita Zigmantė

Trečias susitikimas – 2021 m. gruodžio 8  d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

  • Šiuolaikinis ugdymo turinys ir mokymasis už mokyklos ribų. Lina Kaminskienė
  • Lietuvos jūrų muziejus: Edukacinių galimybių pristatymas. Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Renata Treigienė

Ketvirtas susitikimas – 2022 m. sausio 5 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

Pedagoginės dirbtuvės-seminaras – bendra veikla su muziejų edukatoriais. Susitikimo metu bus aptariama numatomos ir/ar planuojamos pedagogų veiklos muziejuje, orientuojantis į mokymąsi už klasės ribų. Susitikimuose dalyvaujantys mokytojai iš anksto galės pasirengti edukacinės veiklos planus/scenarijus, kurie bus aptariami dirbtuvių-seminaro  metu su muziejų edukatoriais.

Penktas susitikimas – 2022 m. sausio m. 12 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

Virtualus edukacinis maršrutas „Atominis Visaginas“ kaip mokymosi  aplinka: Virtualaus maršruto naudojimo ugdymo procese metodikos (tyrinėjimais grįstas ugdymas, naratyvinė geografija, geo-erdvinės metodikos, skaitmeninis pasakojimas ir kt.).  Natalija Mažeikienė, Linara Dovydaitytė, Genovaitė Kynė

Šeštas susitikimas – 2022 m. sausio m. 19 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

Suplanuotų/parengtų edukacinių veiklų planų/scenarijų aptarimas ir diskusija. Įgytos patirties mokymų metu refleksija.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimas bus atsiųstas užsiregistravusiems dalyviams. Dalyvavusiems mokymuose bus išduoti el. pažymėjimai (25 ak. val. dalyvavimas mokymuose + 15 ak. val. praktinių užduočių rengimas ir aptarimas). Mokymai finansuojami „EDUATOM“ projekto lėšomis, todėl mokytojams nemokami. 

Registracija į mokymus vyksta iki lapkričio mėn. 15 d.

Registracija į mokymus vyksta iki lapkričio mėn. 15 d. Pasiteiravimui: Ilona Tandzegolskienė, el.p. ilona.tandzegolskiene@vdu.lt arba Monika Lekeckaite, el.p. monika.lekeckaite@vdu.lt

Mokymų lektoriai:

ILONA TANDZEGOLSKIENĖ – VDU docentė, projekto „EDUATOM“ mokslo darbuotoja. Pagrindinės tyrimo sritys: mokymosi kultūra, motyvacija, patirtinis mokymasis, savarankiško mokymosi ypatumai.

LINARA DOVYDAITYTĖ – VDU docentė, projekto „EDUATOM“ mokslo darbuotoja, atminties kultūros ir muziejų komunikacijos tyrėja.

NATALIJA MAŽEIKIENĖ – VDU profesorė, projekto „EDUATOM“ vadovė ir vyriausioji tyrėja. Inovatyvių mokymo(si) metodų ekspertė.

KASPERIŪNIENĖ JUDITA –  VDU docentė, Edukologijos mokslų daktarė, projekto „EDUATOM“ mokslo darbuotoja.

LINA KAMINSKIENĖ  – VDU Švietimo akademijos  profesorė, projekto „EDUATOM“ mokslo darbuotoja. Pagrindinės tyrimo sritys: inovacijų taikymas ugdymo procese, personalizuotas ugdymas, savivaldus ir savarankiškas mokymasis, technologijomis grindžiamas mokymasis.

GENOVAITĖ KYNĖ – geografijos vadovėlių ir mokymo priemonių autorė ir bendraautorė, mokytoja ekspertė, Lietuvos geografų draugijos prezidentė, Edukologijos mokslų doktorantė, projekto EDUATOM mokslo darbuotoja.