EDUATOM

EDUATOM

KVIEČIAME MOKYTOJUS Į PRAKTINIŲ MOKYMŲ CIKLĄ

Mokymasis už mokyklos ribų: tikslai, patirtys ir grįžtamasis ryšys

40 akad. valandų

Registracija į mokymus vyksta pagal nuorodą: https://tinyurl.com/mzaz6c65 Registracija į mokymus vyksta iki lapkričio mėn. 15 d. Pasiteiravimui: Ilona Tandzegolskienė, el.p. ilona.tandzegolskiene@vdu.lt arba Monika Lekeckaite, el.p. monika.lekeckaite@vdu.lt

Dalyviai – įvairių sričių pedagogai, planuojantys mokymąsi už klasės/mokyklos ribų ir ieškantys atsakymo į klausimą “Kaip vyksta mokymas(is) skirtingose erdvėse?”.

Mokymų paskirtis – pristatyti mokymosi už mokyklos ribų galimybes, akcentuojant žinių konstravimą, patirtinį mokymąsi, vietos ar erdvės aktualumą bei kontekstinio ugdymo modelius. Šių mokymų metu bus kalbama apie ugdymo turinio planavimą orientuojantis į veiklas už mokyklos ribų, siekiamų tikslų ir gautų rezultatų integralumą, inovatyvių metodų taikymą, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo gebėjimų (į)vertinimą, smalsumo ir reflektavimo gebėjimų skatinimą.

Mokymų metu dalyviai susipažins su mokymosi už mokyklos ribų koncepcija, edukacine muziejų aplinka bei praktiškai išbandys pasirinktus inovatyvius mokymosi metodus ir strategijas (personalizuoto ugdymo elementai, patirtinis mokymasis, UDL metodai, tyrinėjimais grįstas mokymasis, skaitmeninės istorijos pasakojimas ir pan.). Metodų išbandymo ir mokymų plano/scenarijaus kūrimo metu mokymų dalyviai gaus praktiškų patarimų iš muziejų edukatorių ir dėstytojų, dalinsis savo patirtimi, aptars iškilusius klausimus. Mokymų praktinės užduotys yra susijusios su muziejų edukacinės aplinkos ir EDUATOM projekto kuriamo atominio turizmo maršruto pritaikymu mokymui(si).

Viso suplanuota šeši susitikimai:

Pirmas susitikimas: 2021 m. lapkričio 17 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

  • Mokymasis už mokyklos ribų: mokinių asmeninis augimas, integruotas požiūris, didaktiniai sprendimai ir alternatyvios mokymosi formos. Ilona Tandzegolskienė
  • Lietuvos nacionalinis muziejus: Edukacinių galimybių pristatymas. Edukacinių projektų vadovė Ieva Luckutė

Antras susitikimas: 2021 m. gruodžio 01 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

  • Mokymosi virtualybėje iššūkiai mokyklai. Judita Kasperiūnienė
  • MO muziejus: Edukacinių galimybių pristatymas. Edukacijų vadovė ir savanorių koordinatorė Jurgita Zigmantė

Trečias susitikimas: 2021 m. gruodžio 8 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

  • Šiuolaikinis ugdymo turinys ir mokymasis už mokyklos ribų. Lina Kaminskienė
  • Lietuvos jūrų muziejus: Edukacinių galimybių pristatymas. Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Renata Treigienė

Ketvirtas susitikimas: 2022 m. sausio 5 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

Pedagoginės dirbtuvės-seminaras – bendra veikla su muziejų edukatoriais. Susitikimo metu bus aptariama numatomos ir/ar planuojamos pedagogų veiklos muziejuje, orientuojantis į mokymąsi už klasės ribų. Susitikimuose dalyvaujantys mokytojai iš anksto galės pasirengti edukacinės veiklos planus/scenarijus, kurie bus aptariami dirbtuvių-seminaro metu su muziejų edukatoriais.

Penktas susitikimas: 2022 m. sausio m. 12 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

Virtualus edukacinis maršrutas “Atominis Visaginas” kaip mokymosi aplinka: Virtualaus maršruto naudojimo ugdymo procese metodikos (tyrinėjimais grįstas ugdymas, naratyvinė geografija, geo-erdvinės metodikos, skaitmeninis pasakojimas ir kt.). Natalija Mažeikienė, Linara Dovydaitytė, Genovaitė Kynė

Šeštas susitikimas: 2022 m. sausio m. 19 d. 14:00 – 17:00 (MS Teams aplinka)

Suplanuotų/parengtų edukacinių veiklų planų/scenarijų aptarimas ir diskusija. Įgytos patirties mokymų metu refleksija.