EDUATOM

EDUATOM

projektas

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM) Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232 tai mokslinis projektas skirtas sukurti edukacinio ir pažintinio turizmo plėtros didaktinius sprendimus Lietuvos muziejams, turizmo paslaugų plėtotojams, švietimo ir ugdymo institucijoms, kurios vykdo neformalųjį ir formalųjį ugdymą, kultūros ir mokslo komunikaciją.

Edukacinio turizmo principai, strategijos ir technologijos tiriamos ir konstruojamos EDUATOM projekte remiantis Ignalinos atominės elektrinės regiono edukacinio branduolinio/atominio maršruto kūrimo pavyzdžiu. Siekiama sukurti mokslinės eksperimentinės plėtros (MTEP) produktą – virtualų edukacinį maršrutą, kuris atitiktų branduolinio/ atominio turizmo, atominių muziejų, informacinių centrų ir edukacinių mokslo centrų plėtros tendencijas.

Kuriant maršrutą taikomi inovatyvūs edukaciniai ir didaktiniai principai bei technologijos – suartinamas rengiamo branduolinio/ atominio turizmo maršruto turinys su formaliojo ugdymo turiniu (fizikos, geografijos, istorijos, ekonimikos dalykais), taikomi edukacinio turizmo ir pramoginės edukacijos (edutainment), medijų ir skaitmeninės pedagogikos (digital pedagogy) principai, bus pritaikyti dalyvavimo, interaktyvumo, pramogos, personalizavimo ir diferencijavimo sprendimai. Maršrutas bus išbandytas su tikslinėmis grupėmis – mokytojų, skirtingų amžiaus grupių moksleivių, šeimų, suaugusiųjų ir senjorų, atskirai užsieniečių grupėmis (bendrai apie 300 tyrimo dalyvių).

Projekto EDUATOM metu bus sukurtas ir moksliškai pagrįstas mokslinės eksperimentinės plėtros (MTEP) produktas – nuotolinio mokymosi Moodle kursas apie didaktinius edukacinio turizmo principus. Kursas skirtas mokytojams, muziejų ir turizmo sektoriaus specialistams.