EDUATOM

EDUATOM

ATOMINIO TURIZMO MARŠRUTAS – GERESNIAM MOKYMUISI UŽ MOKYKLOS RIBŲ

Nuo 2017 metų VDU mokslininkai įgyvendina EDUATOM projektą „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos“, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232) (https://eduatom.eu/), skirtą sukurti virtualų turizmo maršrutą „Atominis Visaginas“ (projekto vadovė – prof. dr. Natalija Mažeikienė). Šis Sumaniosios specializacijos MTEP programos projektas, remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir administruojamas LMT, siekia susieti  edukacines veiklas už mokyklos/klasės ribų su formaliuoju ugdymu.

Į akredituotą  40 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo programą VDU mokslininkės  pakvietė 260 pedagogų iš visos  Lietuvos. Šešių seminarų ciklo metu, kuris buvo vykdomas virtualioje VDU aplinkoje openstudies.lt, kartu su EDUATOM komanda  dalyvavo edukatorės iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, MO muziejaus, Lietuvos jūrų muziejaus, VDU Botanikos sodo, kurios pristatė virtualias ir tiesiogines (vykstančias vietoje) edukacines programas. Virtualių edukacinių ekspozicijų planavimas ir įgyvendinimas paspartėjo pandemijos metu, kai lankytojams neprieinami muziejai ir jų objektai buvo atverti siekiant padėti mokytojams organizuoti nuotolinį mokymąsi.

Kaip teigia mokymus kuravusi ir visam mokymų procesui vadovavusi VDU Švietimo akademijos vice-kanclerė, EDUATOM projekto tyrėja Ilona Tandzegolskienė, mokymasis už mokyklos ribų tampa svarbia formalaus ugdymo dalimi, kai muziejų, galerijų, vietos statinių ansambliai, aplinkosaugos objektai ir miesto parkai virsta tyrinėjimo aikštele, skatinančia stebėti, kelti probleminius klausimus, analizuoti ir spręsti realias problemas. Mokymasis už mokyklos ribų aktualizuoja bendradarbiavimo galimybę,  kūrybiškumo gebėjimų lavinimą, mokymąsi per patirtį ir nukreipia link rezultato, kuris išbandomas praktikoje.

VDU Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė, EDUATOM vadovė Natalija Mažeikienė mokymų metu pabrėžė naują pedagoginį konceptą „vieta grįstas mokymasis“ (place-based education), kuris remiasi realios fizinės vietos teikiamomis laiko ir erdvės galimybėmis,  kai tuo pačiu naują reikšmę įgyja virtualios, mediatizuotos ir įsivaizduojamos vietos. Todėl šiuo atveju svarbu taikyti metodikas, tokias kaip skaitmeninis pasakojimas (digital storytelling) ar naratyvinė geografija,  kurios ugdo laiko ir erdvės suvokimą bei vaizduotę, kūrybines ir naratyvines kompetencijas. EDUATOM mokslininkų sukurtas virtualus maršrutas pristato realią fizinę vietą (Ignalinos atominės elektrinės regionas ir Visaginas) ir tuo pačiu perkelia į virtualią vietą. Informatikos fakulteto docentė, Sistemų analizės katedros vedėja, EDUATOM tyrėja Judita Kasperiūnienė mokymų metu akcentavo virtualių maršrutų ir virtualių žaidybinių aplinkų svarbą  mokymuisi už klasės ribų.

Kartu su kitomis galimybėmis organizuoti mokymą už mokyklos ir klasės ribų, Menų fakulteto docentė Linara Dovydaitytė mokytojams pristatė EDUATOM projekto komandos parengtą virtualų maršrutą „Atominis Visaginas“. EDUATOM projekto tyrėja, geografijos mokytoja-ekspertė, Geografų draugijos prezidentė Genovaitė Kynė  pasakojo, kaip organizuojant mokymąsi už mokyklos ribų  taikyti tyrinėjimais grįstą mokymąsi (inquiry-based learning), išskiriant kraštovaizdžio tyrimo metodiką „Laikas keičia žemę, geo-erdvines technologijas (GIS) ir naratyvines strategijas (Žemėlapio pasakojimas („ArcGIS StoryMaps“). Mokymų pabaigoje 2022 m. sausio mėnesį mokytojai turėjo galimybę suplanuoti ir pristatyti edukacinės veiklos už mokyklos ribų parengtus planus.

Mokymų metu EDUATOM mokslininkai atliko  tyrimą (focus grupės, mokytojų ir mokinių apklausos, kūrybinių produktų analizė) apie tai, kaip mokytojai organizuoja mokymą už mokyklos ribų ir kaip jie vertina sukurtą atominį maršrutą.

Tai jau antri EDUATOM projekto mokymai – 2020 metų pavasarį vyko mokymai su 130 socialinių mokslų dalykų mokytojais. Taigi iš viso projekte mokymuose sudalyvavo apie 400 mokytojų. Pirmųjų mokymų metu mokytojai įtraukė kelis šimtus mokinių. Mokiniai sukūrė GIS žemėlapius ir pasakojimus apie savo kraštą, energetiką (įvairių tipų elektrinės), GIS žemėlapio pasakojimus apie pasaulio atominę energetiką, Černobylį, Ignalinos AE, Astravo AE, turistinius maršrutus, multimedijų produktus: skaitmeninius leidinius (flipbook), komiksus ir t.t.